Hållbara miljövänliga luftfilter

SAFAB - Scandinavian Air Filtration AB

evedensia djursjukhus aktiva luftfilter

Evedensia djursjukhus i Mölnlycke väljer aktiva luftfilter från SAFAB för sitt arbete med klinisk djursjukvård

Skanska utvecklar och bygger en kontorsfastighet i Mölnlycke företagspark. Första hyresgästen i fastigheten är Evedensia djursjukhus som bedriver arbete med klinisk djursjukvård. Precis som på Helsingborgs lasarett där SAFAB installerat elektrostatfilter i två operationssalar ställs det här oerhört höga krav på luftrening ner på minsta partikelnivå. Man har förutom de höga kraven på luftrening valt SAFABs aktiva luftfilter eftersom de sänker den totala elförbrukningen på ventilationsanläggningen märkbart.
Följ anläggningen och se data i realtid från installationen på Evedensia djursjukhus genom att klicka på länken nedan. Lägg som vanligt märke till den höga luftreningen samtidigt som tryckfallet över de aktiva luftfilterna är minimal.

Kraftig höjning av elpriset förbättrar kalkylen ytterligare - byt ut påsfilter mot elektrostatiska aktiva luftfilter för att sänka din energikostnad

Ett bestående högt elpris bättrar på kostnadskalkylen för elektrostatfilter och minskar avskrivningstiden med flera år, enligt flera bedömare. Ihop med ett ökat klimatintresse är det gyllene tillfälle att konvertera till elektrostatfilter. Dessutom förbättras innemiljön väsentligt. Elpriserna har det senaste halvåret skenat iväg. Det har flera bakomliggande orsaker, bland annat finns det mindre vatten i kraftmagasinen men också det faktum att den svenska marknaden i allt högre grad hänger ihop med kontinenten och de ännu högre priserna där. Vart det tar vägen på lite sikt är det svårt att sia om, men en hel del talar för fortsatt höga priser framöver, framför allt i södra Sverige.
Sammanfattningsvis är det ett perfekt läge för att investera i elektrostatfilter eftersom det medför ett bättre inomhusklimat samtidigt som du skonar miljön och plånboken.

Byt påsfilter mot elektrostatiskt luftfilter - spara pengar och miljö
hotell i staffanstorp använder miljövänliga elektrostatiska filter

Hotellanläggning i Staffanstorp väljer miljövänliga elektrostatiska aktiva luftfilter från SAFAB

I Skånska Staffanstorp öppnar den 1 maj Sveriges första hotell med elektrostatfilter från SAFAB. Hotellet är helt unikt och den här moderna och hållbara tekniska lösningen finns idag endast på lyxhotell i bl.a USA och Dubai. Luften som kommer in på hotellrummen får i ventilationsanläggningen en reningsgrad på 99,96% vilket gör att pollen, virus, luftburna bakterier, jäst- och mögelsvampar tas effektivt om hand av SAFABs elektrostatfiltrer. Elektrostatiska luftfilter har EU har konstaterat är hållbart och bör satsas på som ett led till ett klimatneutralt EU 2050. Elektrostatfiltren sänker elförbrukningen avsevärt samtidigt som servicebehovet reduceras och avfallshantering för filtren försvinner.
Inte nog med det - hotellet som öppnar är också det första i Staffanstorp.

Information

miljö jordglob miljövänligt

MILJÖFÖRDELAR

AUGUSTI 2018

-Oskadliggör virus
-Sänker energiförbrukningen
-Låg underhållskostnad
-Inget miljöfarligt avfall
-Miljöcertifierad rengöringsprocess

Certifierat miljögodkänt luftfilter

CERTIFIERING

MARS 2019

SAFAB är certifierade enligt ISO 16890 Energiklass A+

elektrostatfilter luftflöde luftrening

VÅRA PRODUKTER

NOVEMBER 2020

Hållbara miljövänliga luftfilter som täcker de flesta användningsområden. Oavsett om det gäller omställning från konventionella påsfilter till elektrostatiska aktiva luftfilter eller reducering av lukt, pollen och skadliga partiklar så leder det till en förbättring av både inomhusmiljö och utomhusmiljö.

Luftfilter som värnar om miljön

Varje år förbrukas pappersfilter för ett värde av 4 000 000 000 kr i Sverige. Förbrukade filter klassas som farligt avfall och måste lämnas till återvinning.
SAFAB använder en process där filter byts ut hos kunden för att sedan tvättas rena enligt SAFABs miljöcertifierade process. Ventilationen kan precis som efter konventionellt filterbyte startas igång omgående.

Skoltavla - Varför SAFAB?

Varför SAFAB?

Genom att använda elektrostatfilter bidrar vi till en bättre miljö. Användning av elektorstatluftfilter ger väsentligt lägre tryckfall i ventilationsanläggningen vilket sparar enorma mängder energi. Över hela livscykeln innebär investeringen också en stor kostnadsbesparing.
Elektrostatfilter byts precis som konventionella filter ut när de blivit smutsiga. Men istället för att lämna använda filter som farligt avfall på återvinningsstationer återvinns elektrostatfilter genom SAFABs miljöcertifierade rengöringsprocess. Dessutom är intervallet för byte av filter avsevärt längre och tryckfallet ökar endast marginellt när elektrostatfiltren blir smutsiga.
SAF-FE filter filtrerar inom  ISO e(PM1),min ≥ 50 % vid 0,3 μm.

Samarbete

SAFAB annonserar och publicerar med Slussen.biz
Vid motionsträning ställs höga krav på luftkvalitet och medlemmarna hos Nordic Wellness Bankeryd är mycket nöjda med detta
Arvid Andersson
Platschef
Projekt EON - logotyp
Projekt Region skåne - logotyp